เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 5 Record  
ข้อมูลอาชญาบัตร | ตัวเลขจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit
ผลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit วันที่ 16 มีนาคม 2558 (update : 16/03/2015)
ผลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit วันที่ 9 มีนาคม 2558 (update : 09/03/2015)
ผลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (update : 23/02/2015)
ผลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (update : 16/02/2015)
ผลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (update : 09/02/2015)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014