เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 19 Record  
ข้อมูลอาชญาบัตร ตัวเลขจากในระบบ CIUU |
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(9 ต.ค.58) (update : 12/10/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(9 ก.ย.58) (update : 09/09/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(14 ส.ค.58) (update : 14/08/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(6 ก.ค.58) (update : 06/07/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(4 มิ.ย. 58) (update : 04/06/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(20พ.ค.58) (update : 20/05/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง(16มี.ค.58) (update : 16/03/2015)
จำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการขอใบอนุญาตทำการประมง( 5มี.ค.58) (update : 09/03/2015)
เรือประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมง (15 ม.ค. 58) (update : 16/01/2015)
ใบอนุญาตทำการประมง ในระบบ CIUU (15 ม.ค. 58) (update : 16/01/2015)
เรือประมงที่มีใบอนุญาตทำการประมง (1 ม.ค. 58) (update : 07/01/2015)
เรือประมงที่มีใบอนุญาตแยกตามประเภท (1 ม.ค. 58) (update : 07/01/2015)
ใบอนุญาตทำการประมง ในระบบ CIUU (1 ม.ค. 58) (update : 07/01/2015)
รายงานจำนวนใบอนุญาตทำการประมง แยกตามประเภทเรือ (1 ม.ค. 58) (update : 01/01/2015)
รายงานจำนวนใบอนุญาตทำการประมง แยกตามจังหวัด (1 ม.ค. 58) (update : 01/01/2015)
รายงานจำนวนใบอนุญาตทำการประมง แยกตามประเภทเครื่องมือ (1 ม.ค. 58) (update : 01/01/2015)
จำนวนอาชญาบัตรและใบอนุญาต 6 ปีการประมง 2557 (21 ธ.ค. 57) (update : 21/12/2014)
สถิติอาชญาบัตรและใบอนุญาต 6 ปีการประมง 2557 (4 ธ.ค. 57) (update : 04/12/2014)
จำนวนอาชญาบัตรและ อ.6 เครื่องมือฯ ปีการประมง 2557 (20 พ.ย. 57) (update : 20/11/2014)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014