เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 10 Record  
การป้องกันยับยั้งและขจัดการประมง ไอยูยู
สมุดบันทึกการทำประมง Fishing Logbook /
หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(7 ต.ค.58) (update : 12/10/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(9 ก.ย.58) (update : 09/09/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(14 ส.ค..58) (update : 14/08/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(6ก.ค.58) (update : 06/07/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(4 มิ.ย.58) (update : 04/06/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(20 พ.ค.58) (update : 20/05/2015)
รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยที่มีการส่งข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมงและ รายงานจำนวนเรือประมงที่มีการจดทะเบียนเรือไทยและมีการส่งข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ(5มี.ค.58) (update : 09/03/2015)
เรือประมงที่ส่ง Logbook และ MCPD ปีการประมง 2557 (update : 07/01/2015)
รายงานจำนวนเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (update : 30/11/2014)
การออกใบรับรองการทำประมง (ciuu) ประจำเดือนตุลาคม 2557 (update : 31/10/2014)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014