เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 11 Record  
การป้องกันยับยั้งและขจัดการประมง ไอยูยู
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ
และ Morning Talk
รายงานผลโครงการ IUU(4ก.พ.58) (update : 04/02/2015)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23-29 ธ.ค. 57) (update : 29/01/2015)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12-14 ม.ค. 58) (update : 15/01/2015)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5-9 ม.ค. 58) (update : 09/01/2015)
(ร่าง) แผนปฏิบัติการแก้ไข IUU ปี 2558 (update : 25/12/2014)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19-22 ธ.ค. 57) (update : 22/12/2014)
Roadmap การแก้ไขปัญหา CIUU (16 ธ.ค. 57) (update : 16/12/2014)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8-12 ธ.ค. 57) (update : 12/12/2014)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18-22 พ.ย. 57) (update : 22/11/2014)
สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและ Morning Talk ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17-19 พ.ย. 57) (update : 19/11/2014)
แผนเดินสายสุ่มตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่า (update : 03/11/2014)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014