เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 24 Record  
EMS
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (3 ธ.ค. 57) (update : 03/12/2014)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (26 พ.ย. 57) (update : 26/11/2014)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (21 พ.ย. 57) (update : 21/11/2014)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (14 พ.ย. 57) (update : 14/11/2014)

Total : 24 Record | PAGE 2/2 :   <<   1  
2
 


EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014