เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 12 Record  
การแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง
สรุปผลโครงการช่วยเหลือเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำในเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 (update : 07/09/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (10 ก.ค.58) (update : 10/07/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (9 มิ.ย.58) (update : 10/06/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (19พค.58) (update : 19/05/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (30 มี.ค.58) (update : 01/04/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (12 มี.ค.58) (update : 17/03/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนมีนาคม (5 มี.ค.58) (update : 05/03/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกุมภาพันธ์ (26 ก.พ.58) (update : 27/02/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำเขื่อนน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกุมภาพันธ์ (9 ก.พ.58) (update : 12/02/2015)
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านประมงภายใต้โครงการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2558 (update : 05/01/2015)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทาน (update : 23/12/2014)
แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558 (ด้านการประมง) (update : 23/12/2014)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014