เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 7 Record  
ปัญหาแรงงานประมง
รายงานผลความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2558 ไตรมาสที่ 3 (update : 09/09/2015)
รายงานความก้าวหน้าสถานการณ์แรงงานประมงที่อินโดนีเซีย (15. มิ.ย. 58 ) (update : 15/06/2015)
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏบัติการใช้แรงงานที่ดี และต่อต้านการค้ามนุษย์ (update : 27/02/2015)
ภาพรวมแรงงานทั้งประเทศ-กรมประมง (15 ม.ค. 58) (update : 16/01/2015)
ภาพรวมแรงงานทั้งประเทศ-กรมประมง (7 ม.ค. 58) (update : 07/01/2015)
ภาพรวมแรงงานทั้งประเทศ-กรมประมง (20 พ.ย. 57) (update : 20/11/2014)
ภาพรวมเรือประมง (13 พ.ย. 57) (update : 13/11/2014)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014