เกาะติดนโยบาย
   
procurement
ค้นหา :
กรมประมง

EMS
 
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
 
ข้อมูลอาชญาบัตร
 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
 
 

Total : 20 Record  
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
รายงานจำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟาร์มเลี้ยง/โรงเพาะฟัก 11 ก.ย. 58 (update : 11/09/2015)
รายงานจำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟาร์มเลี้ยง/โรงเพาะฟัก 18 ส.ค. 58 (update : 18/08/2015)
รายงานจำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟาร์มเลี้ยง(ภาคตะวันตก) 10 ก.ค. 58 (update : 10/07/2015)
รายงานจำนวนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : ฟาร์มเลี้ยง(ภาคตะวันออก) 16 มิ.ย. 58 (update : 16/06/2015)
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง(18 พ.ค.58) (update : 18/05/2015)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (18 พ.ค..58) (update : 18/05/2015)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (20 เม.ย.58) (update : 20/04/2015)
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง(20 เม.ย. 58) (update : 20/04/2015)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (2 มี.ค.58) (update : 02/03/2015)
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง(2 มี.ค. 58) (update : 02/03/2015)
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง(9 ก.พ. 58) (update : 12/02/2015)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (9 ก.พ.58) (update : 12/02/2015)
รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง(15 ม.ค. 58) (update : 20/01/2015)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (22 ธ.ค. 57) (update : 22/12/2014)
รายงานจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (22 ธ.ค. 57) (update : 22/12/2014)
สรุปจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ทบ.2 (22 ธ.ค. 57) (update : 22/12/2014)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (17 พ.ย. 57) (update : 17/11/2014)
รายงานจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (17 พ.ย. 57) (update : 17/11/2014)
สรุปจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ทบ.2 (17 พ.ย. 57) (update : 17/11/2014)
รายงานจำนวนผู้ประกอบการด้านการประมง (15 ม.ค.58) (update : 01/01/1970)EMS

ปัญหาแรงงานประมง
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ช่วยเหลือเกตรกรจากภัยพิบัติ
CIUU
Smart Farmer
 กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014