DOC Center
ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง
วิสัยทัศน์กรมประมง : "มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมงของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
 
  ศูนย์ปฏิบัติการกรมประมง DOC
เลือกหมวดอื่น ๆ
procurement
ค้นหา :

Total : 24 Record  
EMS
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 5 ต.ค.58 (update : 06/10/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 8 ก.ย.58 (update : 09/09/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 14 ส.ค.58 (update : 17/08/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 15 ก.ค.58 (update : 15/07/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 5 มิ.ย.58 (update : 05/06/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 15 พ.ค. 58 (update : 18/05/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 20เม.ย. 58 (update : 20/04/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 17 เม.ย. 58 (update : 17/04/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 12 มี.ค. 58 (update : 12/03/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 5 มี.ค. 58 (update : 06/03/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 18 ก.พ. 58 (update : 19/02/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 12 ก.พ. 58 (update : 12/02/2015)
รายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 4 ก.พ.58 (update : 04/02/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 28 ม.ค. 58 (update : 29/01/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 21 ม.ค. 58 (update : 22/01/2015)
สถาบันกุ้งฯ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ EMS ประจำวันที่ 14 ม.ค. 58 (update : 15/01/2015)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 (update : 08/01/2015)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (23 ธ.ค. 57) (update : 23/12/2014)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (17 ธ.ค. 57) (update : 17/12/2014)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งทะเล (11 ธ.ค. 57) (update : 11/12/2014)

Total : 24 Record | PAGE 1/2 :   
1
  2   >>  
กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th @Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2014